Ẩm thực Hồng Hạc Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Ẩm thực Hồng Hạc.

Đ/c Hồng Hạc Quán: Số 18 – TTSB – Tây Nam Linh Đàm.

Điện thoại: 0912094366