Giá: 600,000₫

Tiết canh

Hấp

Nướng

om sấu

om măng