Giá: 300,000₫

Ngỗng hấp

Ngỗng nướng

Ngỗng xào lăn

lòng xào mướp

xương nấu măng hoặc khoai

dồi cổ ngỗng