Giá: 250,000₫

-Cá quả nướng than hoa hoặc giấy bạc

-Cá quả lẩu