- Baba rang muối

- Baba om chuối đậu

- Baba nấu rượu vang

-Baba hồng xíu

- Baba hấp muối